X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
"Problemy Bezpieczeństwa w Pojazdach Samochodowych"
AUTOMOTIVE SAFETY 2016
22-24 lutego 2016   Hotel AMELIÓWKA, Kielce (PL)
Politechnika świętokrzyska Zilinska Univerzita Instytut Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej Zespół Motoryzacji, Sekcji Technicznych Środków Transportu, Komitetu Transportu PAN

Uwaga:

Strona została zoptymalizowana pod kątem następujących przeglądarek: IE ver. 8 , Firefox 17, Chrome (lub wersje nowsze).W starszych przeglądarkach strona może nie dać się "przewijać", niemożliwe może być odczytywanie referatów i ich ładowanie na stronę. Opcja "wyskakujących okienek" musi być włączona

Login i hasło dostępowe jest generowane przez system i wysyłane automatycznie na adres podany podczas rejestracji. W niektórych przypadkach wiadomość taka może być potraktowana przez serwer jako SPAM. Jeśli po rejestracji nie otrzymaliście Państwo Loginu i hasła prosimy o informację, zostaną one przesłane e-mailem.

 

ORGANIZATORZY :

 Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej

Instytut Pojazdów Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

 Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk

Žilinská Univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej doprawy

Žilinská Univerzita v Žiline, Ústav súdneho inžinierstva 

Konferencja pod honorowym patronatem

J.M. Rektora Politechniki Świętokrzyskiej

prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka dr h. c.

i

Rektor Žilinskej Univerzity w Žilinie

prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD

Zapraszamy do zaprezentowania referatów
merytorycznie związanych z tematyką Konferencji.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 • diagnostyka bezpieczeństwa

 • modelowanie ruchu pojazdów samochodowych

 • rekonstrukcja przebiegu wypadków drogowych

 • zagadnienia bezpieczeństwa biernego i czynnego

 • bezpieczeństwo transportu samochodowego

 

Uczestnicy (z referatem) po zalogowaniu zobowiązani są przesłać krótkie (do 500 znaków) streszczenie referatu określające jego tematykę.

Po zaakceptowaniu tematyki referatu przez Komitet Naukowy, autor będzie miał możliwość wczytania pełnej wersji obszernego streszczenia. Wzór edycji tekstu obszernego streszczenia (do 6 stron) został umieszczony na stronie internetowej w zakładce do pobrania.

Wszystkie nadesłane referaty (obszerne streszczenia artykułów) będą recenzowane. Prosimy jednocześnie o wczytywanie referatów w dwóch wersjach "do publikacji" i "do recenzji". Prosimy o krótkie nazwy plików!!!

W wersji referatu (obszernego streszczenia) "do recenzji" prosimy o nie umieszczanie imion, nazwisk i afiliacji autorów referatu.

Obszerne streszczenia artykułów zostaną wydrukowane w Materiałach Konferencyjnych (Proceedings) i zostaną wygłoszone podczas obrad lub przedstawione w sesji plakatowej.

 

Pełne wersje artykułów mogą być wydrukowane zgodnie z procedurą wydawniczą w czasopismach:

 • Archiwum Motoryzacji (The Archives of Automotive Engineering),
 • Autobusy,
 • Diagnostyka, (Scopus)

 • Transport and Communications (Słowacja),
 • Transport Problems, (Scopus)
 • Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej
 • Znalectvo (Słowacja).

Opłata konferencyjna wynosi:

850 PLN lub 200 EURO (płatne do 31 grudnia 2015 r.)

700 PLN lub 170 EURO (dla doktorantów)

Opłata obejmuje:

 • materiały konferencyjne (proccedings),

 • materiały informacyjne i reklamowe,

 • udział w obradach, w tym przerwy kawowe,

 • kolację uroczystą,

 • imprezy towarzyszące.

 Bez wniesienia opłaty konferencyjnej referaty nie będą opublikowane!

Zgłaszanie uczestnictwa (rejestracja) jest możliwe  wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej konferencji. 


Uczestnicy po rejestracji winni dokonać opłaty konferencyjnej

(prosimy o potwierdzenie faktu przelewu po zalogowaniu) na konto: 

 

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

25-303 KIELCE, ul. Rynek 3

 NIP: 959-08-96-857

 http://www.ujk.edu.pl/ktn/

REGON: 000807406

 

kierownik biura KTN    mgr Artur Kornacki  +48 (41) 344 54 53

 

KONTA:

Raiffeisen Polbank

rachunek dla wpłat w PLN

                    

                      79 1750 0012 0000 0000 2965 8177

 

rachunek walutowy dla wpłat w EURO

       IBAN PL 50 1750 0012 0000 0000 2272 1356

          SWIFT RCBWPLPW

 

z dopiskiem na przelewie:

"Automotive Safety 2016 - ……….” (w miejsce kropek należy wpisać imię i nazwisko uczestnika).

 

Obrady będą się odbywały w 

HOTELU AMELIÓWKA

Mąchocice Kapitulne 176 k/Kielc

  www.ameliowka.pl

Rezerwacji noclegów w hotelu (po rejestracji) dokonują sami uczestnicy.

Uczestnicy powołujący się podczas rejestracji na hasło konferencji „AUTOMOTIVE SAFETY 2016” mogą liczyć na preferenyjne ceny noclegów (za miejsce):

- w pokoju 1-osobowym 100 PLN/dobę, 

- w pokoju 2 – osobowym 80PLN/dobę,

- w pokoju 3 - osobowym 65PLN/dobę.

W ramach opłaty noclegowej uczestnicy mają zapewnione śniadanie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc hotelowych rezerwacji pokojów po rejestracji należy dokonać bezwłocznie.

Uczestnik może zgłosić tylko jeden artykuł. Za każdy następny artykuł dopłata wynosi 200zł (50 Euro).Data wprowadzenia : 2013-10-08 09:41:58 , ilość odsłon : 50666
ostatnia zmiana : 2016-02-03 14:14:49